WCAG WCAG WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radzanowo
Przetargi
Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino ul. Osiedlowa
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne w ilości 515 ton
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne w ilości 115 ton
Przebudowa drogi gminnej nr 291018W w miejscowości Radzanowo-Dębniki - powtórzony
Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanowo
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej - powtórzony
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej
Przebudowa ulicy Leśnej w Radzanowie - powtórzony
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanowo
Przebudowa drogi gminnej nr 291018W w miejscowości Radzanowo-Dębniki
Przebudowa ulicy Leśnej w Radzanowie
Dostawa gruzu betonowego kruszonego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanowo realizowanego w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego
Przebudowa drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanowo
Ścieżka przyrodniczo-Dydaktyczna w zabytkowym parku w Radzanowie, gm. Radzanowo
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin regionu Płockiego
Zapytanie ofertowe do 30000 euro - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo
Profil nabywcy - Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
Zapytanie ofertowe - zakup motopomp pożarniczych
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Woźniki, dz. 261, stanowiącej własność Gminy Radzanowo
Inne Informacje
« Strona główna BIP
Stan spraw
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP

Przetargi - Urząd Gminy Radzanowo

Liczba odsłon: [818776]