WCAG WCAG WCAG  
 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radzanowo
Przetargi
Przebudowa ulicy Rolnej i Leśnej w Radzanowie
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej - RB.272.19.2017
Świadczenie usługi transportu lokalnego w granicach administracyjnych Gminy Radzanowo
Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanowo - RB.272.20.2017
Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino ul. Osiedlowa
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne w ilości 115 ton
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej - powtórzony
Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanowo
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne w ilości 515 ton
Przebudowa drogi gminnej nr 291018W w miejscowości Radzanowo-Dębniki - powtórzony
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej
Przebudowa ulicy Leśnej w Radzanowie - powtórzony
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanowo
Przebudowa drogi gminnej nr 291018W w miejscowości Radzanowo-Dębniki
Przebudowa ulicy Leśnej w Radzanowie
Dostawa gruzu betonowego kruszonego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanowo realizowanego w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego
Przebudowa drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanowo
Ścieżka przyrodniczo-Dydaktyczna w zabytkowym parku w Radzanowie, gm. Radzanowo
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin regionu Płockiego
Zapytanie ofertowe do 30000 euro - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo
Profil nabywcy - Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
Zapytanie ofertowe - zakup motopomp pożarniczych
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Woźniki, dz. 261, stanowiącej własność Gminy Radzanowo
Inne Informacje
« Strona główna BIP
Stan spraw
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP

Przetargi - Urząd Gminy Radzanowo

Liczba odsłon: [841505]