logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radzanowo

Przetargi
Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo - RB.272.07.2019
Dostawa tłucznia betonowego, na potrzeby Zakładu Gospodarczego, przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne - RB.272.06.2019
Dostawa tłucznia dolomitowego 0-31,5mm na potrzeby Zakładu Gospodarczego, przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne - RB.272.05.2019
Dostawa tłucznia dolomitowego 0-31,5mm, na potrzeby Zakładu Gospodarczego, przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne - RB.272.01.2019
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzanowo - RB.272.04.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku - RB.272.02.2019
Dostawa 51 ton węgla dla potrzeb budynków gminnych
Świadczenie usług dla mieszkańców w zakresie konsultacji i poradnictwa grupowego i indywidualnego obejmującego konsultację terapii uzależnień, wsparcia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz dla osób współuzależnionych - RB.272.ZC.03.2019
Wykonanie usług asenizacyjnych świadczonych w okresie od 01.02.2019 roku do 28.06.2019 roku
Świadczenie usługi transportu lokalnego w granicach administracyjnych Gminy Radzanowo - RB.272.23.2018
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie - RB.272.22.2018
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tusze i tonery) na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie na 208 rok - RB.272.ZC.179.2018
Dostawa gruzu betonowego kruszonego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne - RB.272.ZC.159.2018
Nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - RB.272.ZC.163.2018
Nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - RB.272.ZC.158.2018
Zakup oprogramowania do obsługi Rady Gminy - RB.272.ZC.153.2018
Nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - RB.272.ZC.147.2018
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Radzanowo na zajęcia - RB.272.21.2018
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woźniki - RB.272.18.2018
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie - etap I - RB.272.20.2018
Przebudowa drogi gminnej w Łoniewie - RB.272.15.2018
Dostawa tłucznia dolomitowego 0-31,5 mm przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne - RB.272.19.2018
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - ciąg pieszo-jezdny - RB.272.ZC.111.2018
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie - etap I - RB.272.16.2018
Remont budynku remizy OSP Szczytno - Rb.272.ZC.110.2018
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - ciąg piesszo-jezdny - RB.272.ZC.108.2018
Przebudowa drogi gminnej w Kosinie - RB.272.ZC.109.2018
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - oświetlenie - RB.272.12.2018
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Woźniki - RB.272.17.2018
Remont budynku remizy OSP Szczytno - RB.272.ZC.100.2018
Remont i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo - RB.272.ZC.89.2018
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - ciąg pieszo-jezdny - Rb.272.ZC.85.2018
Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich z programem profilaktycznym - RB.272.ZC.90.2018
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - ciąg pieszo-jezdny - RB.272.14.2018
Remont drogi gminnej Kostrogaj - Brochocin - Brochocinek - RB.272.ZC.72.2018
Szkolenie Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - RB.272.ZC.71.2018
Przebudowa drogi gminnej w Łoniewie - RB.272.13.2018
Przeprowadzenie szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - RB.272.ZC.68.2018
Dostawa gruzu betonowego kruszonego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne - RB.272.10.2018
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - ciąg pieszo-jezdny - RB.272.11.2018
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - oświetlenie - RB.272.09.2018
Opracowanie audytów energetycznych powykonawczych budynków użyteczności publicznej - RB.272.ZC.50.2018
Świadczenie usługi transportu lokalnego w granicach administracyjnych Gminy Radzanowo - RB.272.06.2018
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanowo w okresie od 18.03.2018 do 17.03.2021
Dostawa gruzu betonowego kruszonego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne - RB.272.08.2018
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez odnowę parku zabytkowego w Radzanowie - oświetlenie, ciąg pieszo-jezdny - RB.272.07.2018
Przebudowa ulicy Rolnej i Leśnej w Radzanowie
Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanowo - RB.272.20.2017
Modernizacja drogi gminnej w Kosinie - RB.272.ZC.18.2018
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - RB.272.ZC.21.2018
Dostawa gruzu betonowego kruszonego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne.
Profil nabywcy - Plan zamówień na 2018 rok
Dostawa węgla na 2018 rok - RB.272.ZC.06.2018
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie na 2018 rok
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie - RB.272.01.2018
Świadczenie usług dla mieszkańców w zakresie konsultacji i poradnictwa grupowego i indywidualnego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 - RB.272.ZC.01.2018
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie - RB.272.ZC.03.2018
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stróżewko
Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w miejscowości Rogozino ul. Osiedlowa
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne w ilości 115 ton
Świadczenie usługi transportu lokalnego w granicach administracyjnych Gminy Radzanowo
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej - RB.272.19.2017
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej - powtórzony
Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanowo
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne w ilości 515 ton
Przebudowa drogi gminnej nr 291018W w miejscowości Radzanowo-Dębniki - powtórzony
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej
Przebudowa ulicy Leśnej w Radzanowie - powtórzony
Dostawa tłucznia dolomitowego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanowo
Przebudowa drogi gminnej nr 291018W w miejscowości Radzanowo-Dębniki
Przebudowa ulicy Leśnej w Radzanowie
Dostawa gruzu betonowego kruszonego przeznaczonego do wbudowania w drogi gminne
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanowo realizowanego w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego
Przebudowa drogi gminnej ul. Begno w miejscowości Radzanowo
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanowo
Ścieżka przyrodniczo-Dydaktyczna w zabytkowym parku w Radzanowie, gm. Radzanowo
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin regionu Płockiego
Zapytanie ofertowe do 30000 euro - Remont dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo
Profil nabywcy - Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
Zapytanie ofertowe - zakup motopomp pożarniczych
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Woźniki, dz. 261, stanowiącej własność Gminy Radzanowo

Inne Informacje

« Strona główna BIP
Stan spraw
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP

Przetargi - Urząd Gminy Radzanowo

Liczba odsłon: [1072304]